پکیج شوینده و سلولزی خانگی- زمستانه

[آویژه سگال] پکیج شوینده و سلولزی خانگی- زمستانه

قیمت : 0 ریال

قیمت مصرف کننده : 0 ریال


1-دستمال حوله ای دوقلو2عدد
2-دستمال توالت دوقلو2عدد
3-دستمال جعبه ای 300 برگ4 عدد
4-دستمال جعبه ای 200برگ4عدد
5-دستمال جعبه ای 100برگ4عدد
6-دستمال جیبی 12عددی1عدد