پوشاک آقایان و بانوان

لوازم آرایشی، بهداشتی و زیبایی

خانه و آشپزخانه

نوزاد و کودک

آخرین اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم

فعالیت شرکت آویژه سگال به صورت یک شخص حقوقى مستقل داراى مجوز فعالیت بازاریابى شبکه‌اى از وزارت صنعت، معدن و تجارت مى‌باشد و هیچ‌گونه وابستگى به ارگان‌ها و نهادهاى دولتى و غیردولتى (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی وسیاسی و غیر سیاسی) دیگر براى شرکت آویژه سگال وجود ندارد. تذکر1 :  در صورت مشاهده هرگونه اخبار یا اطلاعات منتشر شده  از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تخطی از اطلاعیه فوق، پیگرد قانونی دارد. تذکر 2 : رعایت اطلاعیه فوق توسط  بازاریابان این شرکت الزامی بوده و در صورت تخطی  ، علاه بر پیگرد قانونی ،  جایگاه آنان نیز بدون تشریفات اداری لغو میگردد . فعالیت شرکت آویژه سگال به صورت یک شخص حقوقی مستقل، مطابق آیین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر برای شرکت آویژه سگال وجود ندارد.  

آویژه ســــــــــــگال
اندیشه ی مشتری مدار